ağı

ağı
1.
is.
1. Zəhər. Aşiqə vəfalı bir həmdəm gərək; Həmdəmsiz bal yesə, ona ağıdır. M. P. V.. Məni bir məst qıl, saqi, aman ey gözlərin yağı; Şərabın yox, gətir ağı, qulağın niyə kar olmuş? Nəb.. Məcnun kimi gəzdim səhranı, dağı; Fələk şərbətimi eylədi ağı. Aşıq Kərəm. Ağıya düşmək – zəhərli bir şey yeyib zəhərlənmək. Ağıya salmaq – heyvanı zəhərli ot olan yerdə otarmaq; insana və ya heyvana zəhərli şey yedirmək, ya içdirmək.
2. məc. Çox acı şey haqqında; zəqqum. Ağzım o qədər acıdır ki, elə bil ağı yemişəm.
◊ İlana ağı verən – bax ilan.
2.
is. Köhnə məişətdə: arvadların ölü üstündə, yasda avazla söylədikləri yanıqlı sözlər. İçəridən ağı səsi gəlirdi. Ç.. Ağı demək (oxumaq, çəkmək, tutmaq) – 1) ölünün üstündə ağız açıb ağlamaq. Qoca arvadlar ağlaşma qurub, ağı oxumaq istədilər. M. Hüs.. Zavallı ana! Hələ cəmdəkləri soyumayan balaları üstünə döşənib ağı çəkir. Ə. Əbülhəsən; 2) məc. fəğan etmək, fəryad etmək. Elə bil ağaclar dillənib ağlaşdı, bülbül də öz fəğanı ilə onlara ağı tutdu. S. R..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

 • agi — agi …   Dictionnaire des rimes

 • AGI — is a three letter acronym that may refer to: * Antwerpse Gemologische Instelling * Aeronautical General Instruments Limited * Advanced Graphic Imaging * Advanced Generation Interface, a software company * Alliance Graphique Internationale * The… …   Wikipedia

 • Agi — Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom. {{{image}}}   Sigles d une seule lettre   Sigles de deux lettres > Sigles de trois lettres …   Wikipédia en Français

 • AGI — (от англ. Asterisk Gateway Interface  «шлюзовой интерфейс Asterisk»)  это инструментарий для запуска программ, написанных практически на любом языке программирования, из плана маршрутизации сервера IP телефонной станции Asterisk.… …   Википедия

 • AGI — abbradjusted gross income Merriam Webster’s Dictionary of Law. Merriam Webster. 1996. AGI See …   Law dictionary

 • agi — agi, ie (a ji, jie) part. passé. Poussé, mis en mouvement. •   Toute âme chrétienne est mue et agie, BOSSUET Nouv. myst. 8. •   Un corps est modifié par la seule puissance de Dieu ; il n agit en rien ; il est seulement agi, FÉN. Exist. 67.… …   Dictionnaire de la Langue Française d'Émile Littré

 • agi — agi·ta·na·do; agi·ta·to; …   English syllables

 • Agi — agi, agie haie, buisson Dauphiné …   Glossaire des noms topographiques en France

 • AGI — sigla 1. Associazione Guide Italiane 2. Agenzia Giornalistica Italia 3. Associazione Golfistica Italiana …   Dizionario italiano

 • agi — *agi germ.?, Substantiv: nhd. Schlange; ne. snake (Neutrum); Hinweis: s. *agwi ; Etymologie: vergleiche idg. *angʷʰi , *angʷi , *eg̑ʰi , *ogʷʰi , Sub …   Germanisches Wörterbuch

 • agi- Ⅰ — *agi , *agiz germ., stark. Femininum (i): nhd. Schärfe; Rekontruktionsbasis: got., ae., as., ahd.; Quelle: Personenname (4. Jh.); Etymologie: s. ing. *ak̑ (2) …   Germanisches Wörterbuch

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”